Karta pobytu

Karta pobytu Ińsko

W współczesnym czasie karta pobytu czasowego czy tak zwane prawo na pobyt czasowy jest samym spośród najbardziej łatwych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla gości z zagranicy, wykonywanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego jest wyjątkowo dużo, jednakże najczęstszym czynnikiem jest rozpoczęcie pracy, co stanowi większość składanych […]

Czytaj więcej